Hallux valgus – vbočený palec

07. 09. 2017
Hallux valgus, tedy vbočený palec patří k nejčastějším získaným statickým deformitám nohy, zejména u žen ve vyšších věkových kategoriích. Může se však vyskytnout někdy i mladých pacientek. Tato deformita je úzce spjata se vznikem příčně ploché nohy. Působí značné obtíže – bolesti při zatížení, otlaky v obuvi, puchýře, vadí kosmeticky a působí problémy s výběrem vhodné obuvi. Na vzniku vbočeného palce se podílí několik příčin. Ze zevních příčin je to především nošení nevhodné obuvi. Statisticky je uváděn největší výskyt u žen ve IV.-VI. deceniu, které nosí nevhodnou obuv: lodičky, boty s úzkou špičkou a vysokým podpatkem. Vnitřní faktory jsou v podstatě dány tvarem nohy. Svou roli zde hraje příčné plochonoží, kdy dojde k rozšíření v oblasti předonoží, bolesti hlaviček metatarsů (metatarsalgie), v úzké dámské botě je potom palec tlačen do valgozity (vbočení). Prvotní příčinou je tedy rozšíření nohy a metatarsus primus varus – vybočení prvního paprsku – metatarsu, kde nacházíme zvětšený tzv. intermetatarzální úhel, tedy úhel mezi osou I. a II. metatarsu. Dále mohou hrát roli i zkrácení Achillovy šlachy a generalizovaná kloubní laxicita. Vliv dědičnosti je velmi individuální, ale zjevný. Souvislost mezi výskytem hallux valgus u pacientů a u jejich rodičů byla zaznamenána asi v 70%.

Predispozice ke vzniku valgozního palce může být dána i různou délkou a vzájemným poměrem  článků prstů a jednotlivých metatarsů. U některých lidí je palcový metatars zkrácen, zatížení při stoji a chůzi se tedy přenáší více na hlavičky II. a III. metatarsu, jejichž přetížení vede k bolesti – metatarsalgii. Příčné plochonoží vede sekundárně i ke vzniku dalších deformit – kladívkových postavení prstů, někdy subluxaci až luxaci prstů, překřížení jednotlivých prstů, kdy si pacient může „šlapat po vlastních prstech“.  Valgosita palce vede i k jeho rotaci, palec je někdy uhnut pod ostatní prsty. (užívaný termín příčné plochonozí je nepřesný, vada přední části nohy je dána hlavě jejím rozšířením)

Pacienti s vbočeným palcem trpí bolestí, nejčastěji na vnitřní části základního kloubu palce, omezením hybnosti palce, otokem, otlaky nad hlavičkou metatarsu, tvorbou osteofytů (nárustků), které vedou ke zrohovatění kůže, v těžších případech – a zejména u diabetiků – k defektům kůže a vzniku zánětu kloubu a kosti (artritida, osteomyelitida). V zatížení se  obvykle deformita zhorší.

Léčba

Konzervativní léčba spočívá především v prevenci  - nošení vhodné obuvi. U lehčích případů se někdy doporučují silikonové nebo gumové korektory palce, které se vkládají mezi palec a druhý prst. Korektor může zpomalit progresi vady, nápravu deformity však nelze očekávat. Korektor se používá hlavně po operacích, kdy drží palec a napomáhá hojení ve správném postavení. Součástí prevence je i vhodná  a pohodlná obuv s dostatečným prostorem pro prsty, měkkou  a tvarovanou ortopedickou podrážkou

Operačních řešení hallux valgus je popsána celá řada. (desítky druhů operací) Ortoped vždy musí typ výkonu přizpůsobit věku pacienta a stavu samotného kloubu (přítomnost artrózy). Jsou to jednak výkony na měkkých tkáních (výkony na šlachách, kloubním pouzdru), které však nemají trvalý efekt. V naprosté většině jsou prováděny výkony na kostech i měkkých tkáních.

U starších pacientek a v případech, kdy je kloub zničen artrózou, jsou voleny resekční výkony, kdy je resekována baze základního článku palce, odstraněny osteofyty hlavičky metatarsu, plastikou kloubního pouzdra a okolních šlach je docíleno správného postavení palce. Výhodou této operace je kratší doba léčení, není zde nutnost sádrové fixace. Nevýhodou sice může být zkrácení palce, obecně mají však tyto operace velmi dobrý efekt.

U mladších pacientů, kdy kloub není postižen degenerativními změnami, se provádí osteotomie – korekce první metatarsální kosti. Výhodou je zachování kloubu, operace však vyžaduje delší dobu léčení a sádrovou fixaci po dobu 4 až 5 týdnů.  Artrodéza, tedy ztužení kloubu pevným spojením metatarsu a základního kloubu palce,  je indikována spíše u mužů v případě hallux rigidus (artróza základního kloubu palce, ztuhlost, bolest bez úhlové defigurace).Tato operace vyžaduje sádrovou fixaci po dobu 6 týdnů. Endoprotézy metatarsophalangeálního kloubu palce se rovněž zkoušely. Pro relativně vysoké riziko komplikací se však příliš neprovádějí.

Vbočený palec je velmi častou vadou vyskytující se hlavně u národů nosících obuv. U afrických, jihoamerických jihoasijských kmenů lidí, jejichž noha nikdy nepoznala obuv, se statické vady přednoží prakticky nevyskytují.  Léčba hallux valgus je převážně operační s dobrým efektem. Důkazem toho je fakt, že pacientky po operaci jedné nohy vyžadují velmi často výkon i na druhé noze.