O nás

Ortoweb.cz je doména určena pro pacienty s onemocněním a poraněním pohybového aparátu. Stránky připravili lékaři ortopedického oddělení krajské nemocnice Pardubice, aby Vám pacientům přiblížili problematiku ortopedie, traumatologie, rehabilitace a sportovní medicíny, umožnili pacientům lépe pochopit podstatu nemoci, principy diagnostiky a léčby, rehabilitační schémata po operacích.

Stránky jsou také koncipovány jako učební materiál pro studentky a studenty zdravotnických oborů University Pardubice, předmětu ortopedie. Vzhledem k šíři oboru ortopedie a traumatologie nelze na těchto stránkách obsáhnout vše. Jsou zde tedy informace především o nejčastějších onemocněních, poraněních a operacích, články jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.

Pro pacienty je zde i e-poradna. Lékaři ortopedického oddělení odpovídají na Vaše otázky.

Informace zde publikované se nemusejí shodovat s postupy a názory jiných pracovišť, ani neslouží jako návod k léčbě či dogma. Věřím, že pro Vás budou zajímavé a užitečné.

prim. MUDr. Petr Hoza
odborný garant ortoweb.cz