Fibromatóza plantární fascie (Ledderhoseův syndrom)

01. 03. 2018
Kontraktura plantární fascie, nebo také plantární fibromatosa je onemocnění, při kterém dochází ke tvorbě vazivových uzlů a ztluštění plantární fascie (vazivový pruh na plosce nohy, který pomáhá tlumit nárazy a udržovat podélnou klenbu nohy). Jedná se o obdobu Dupuytrenovy kontraktury, která postihuje dlaň. Uzlovité ztluštění plantární aponeurosy je nazýváno též jako Ledderhoseův syndrom.

Příčina onemocnění není zcela jasná, podobně jako v případě postižení dlaně. Mikroskopicky lze zastihnout ostrůvky proliferujících fibroblastů (rostoucích vazivových buněk). K postižení plosky nohy však dochází méně často, než je tomu u postižení dlaně.

Klinicky pacient nemusí mít žádné obtíže, pokud jsou uzlíky v části plosky, která není zatěžována. V opačném případě pak způsobují bolest při chůzi a takové vazivové uzlíky jsou indikací k operačnímu odstranění. Na rozdíl od dlaně zde však nikdy nedochází ke kontrakturám (ohnutí) prstů.

Vzhledem k tomu, že jsou uzlíky tvořeny nevyzrálými vazivovými buňkami, měly by být po exstirpaci (vyříznutí) odeslány k histologickému vyšetření k vyloučení patologických změn ve tkáni.

https://www.high-endrolex.com/5