Zlomenina kosti člunkové

01. 03. 2018
Kost člunková (latinsky os naviculare, nebo os scaphoideum, někdy zkráceně skafoid) je jednou z 8 zápěstních kůstek. Právě člunková kost je z nich nejvíce náchylná ke zlomeninám.
Zlomenina kosti člunkové - Ortoweb

Ke zlomeninám kosti člunkové dochází při pádu na nataženou končetinu. Může být zlomena i při dopravní nehodě, kdy se řidič či pasažér zapřou nataženou rukou o volant, palubní desku. Při těchto tzv. vysokoenergetických úrazech je třeba zaměřit se i na přiléhající část konce vřetenní kosti (distální radius), a nepřehlédnout její případnou zlomeninu.

Pacient přichází pro otok, bolest zápěstí a jeho omezenou hybnost. Při vyšetření je bolestivý pohmat v tzv. foveola radialis (či fossa tabatiere), nebo zatlačení na palec v jeho podélné ose.

Diagnosticky se zhotovují dva RTG snímky zápěstí a dvě speciální projekce na kost člunkovou. Lomná linie nemusí být patrna při prvním RTG snímkování, proto při nejistotě opakujeme snímky po 2 týdnech. Pro stanovení léčebného postupu má nezastupitelnou úlohu CT vyšetření či magnetická rezonance. Obě jmenované metody přesně zobrazí průběh lomné linie a posun úlomků, který rozhodne o případné nutnosti operačního řešení zlomeniny.

Léčba stabilních zlomenin bez posunu úlomků ve střední a distální třetině kosti je konzervativní. Pacientovi je naložena sádrová dlaha na předloktí, která fixuje i palec, ideální sklon zápěstí je 20 stupňů dorsálním směrem (ke hřbetu ruky). Fixace je nutná po dobu 8 – 12 týdnů.  Při nejistotě, zda-li je zlomenina přítomna, se pacientovi přiloží sádrová dlaha a po 1-2 týdnech se RTG snímek zopakuje. Při nestabilních zlomeninách jasně patrných již při prvním snímkování (posun úlomku o více než 1 mm a úhlovém odchýlení) je nutné operační řešení. Z dlaně nebo hřbetu ruky je do kosti zaveden tzv. Herbertův šroub. I po operaci je nutná fixace zápěstí po dobu 6 týdnů. Po sejmutí sádrové fixace následuje rehabilitace a rozcvičení hybnosti zápěstí. Šroubek se z kosti většinou neextrahuje.

Vzhledem ke specifickému cévnímu zásobení člunkové kosti, které může být průběhem lomné linie přerušeno, je třeba nepodcenit léčbu zlomeniny této zápěstní kůstky. Následkem zhoršeného cévního zásobení může dojít ke špatnému zhojení zlomeniny, vytvoření tzv. pakloubu, které ve výsledku vede až k artróze zápěstí s jeho výraznou bolestivostí a omezenou hybností. Včasné odhalení prodlouženého hojení a vzniku pakloubu s následnou reoperací může zamezit vzniku poúrazové artrózy.

https://www.high-endrolex.com/5