Syndrom kubitálního kanálu

01. 03. 2018
Jedná se o typ úžinového syndromu ulnárního (loketního) nervu. Nerv ve svém průběhu prochází několika anatomickými zúženími a v těchto místech je náchylný ke dráždění. Při přetížení v dané oblasti vznikne otok okolních tkání, kterým je nerv utlačován. Výsledkem je pozměněné vedení nervových vzruchů, které jsou pacientem vnímány jako parestezie – brnění, mravenčení, pocit tuposti v inervované oblasti.

Jedním z anatomických zúžení v oblasti lokte, kterým prochází ulnární nerv, je tzv. kubitální kanál - tunel (loketní kanál). Je ohraničen strukturami kostěnými (olekranon a vnitřní epikondyl pažní kosti) a vazivovými (ulnární vaz, začátek ulnárního flexoru - ohybače zápěstí). Ohnutím lokte se pak zvýší tlak svalu flexoru zápěstí a ulnární nerv se stlačí o kostěné struktury a tím vyvolá ony nepříjemné parestezie.

Pacient má obtíže jako brnění v oblasti IV. a V. prstu, pocit tuposti, pálivé bolesti. Při trvání obtíží se postupně poškození nervu prohlubuje, připojuje se neobratnost drobných ručních pohybů, úbytek svalového objemu nervem zásobených svalů (ohybače - flexory zápěstí a části prstů, svaly v dlani) slabý stisk, zhoršená kvalita kůže a nehtů IV. a V. prstu.

Diagnostika je na základě typických klinických obtíží. Musí se vyloučit poškození ulnárního nervu v jiné etáži (paže, zápěstí) – zde jsou taky jedním z projevů parestezie IV. a V. prstu, ovšem v oblasti lokte je pacient bez obtíží, pohyb v lokti nezhorší obtíže. K tomu jsou vhodné elektrofyziologické testy (tzv. EMG – elektromyografie), které hodnotí inervaci svalů a pomohou nám určit tíži poškození, v poslední řadě pak magnetická rezonance (MRI), která nám detailně zobrazí anatomické poměry v oblasti lokte (zde se zobrazí i otok okolních tkání vznikající dlouhodobým drážděním dané oblasti).

Léčba je nejprve konzervativní a spočívá v klidovém režimu, vyhnutí se přílišnému ohýbání lokte, aplikaci protizánětlivých léků (NSAID) k tlumení zánětlivého otoku v oblasti kubitálního - loketního kanálu. Absolutního klidu dosáhneme fixací lokte na 2-3 týdny v sádrové dlaze. Někdy se aplikuje i obstřik lokálním anestetikem s kortikoidem do postižené oblasti (mimo vlastní nerv a šlachové struktury). K operačnímu řešení se přistupuje při neúspěchu konzervativní terapie, výrazném úbytku svalového objemu, u obrny ulnárního nervu. Operace spočívají v uvolnění vazivových struktur kubitálního kanálu, dále pak přesunutí průběhu nervu mimo kubitální kanál,  ev. resekci (odseknutí) kostěných ohraničení kanálu.

Konzervativní léčba bývá dlouhodobá s rizikem návratu obtíží při zvýšené námaze. Bohužel u této diagnosy ani operace nemusí být zárukou trvalého vyřešení obtíží, obzvláště, pokud se na obtížích podílí i cervikobrachiální syndrom.

https://www.high-endrolex.com/5