Poranění šlach extensorů

05. 09. 2017
Na tzv. dorsální straně (hřbetní, zadní straně) předloktí, zápěstí, ruky a prstů probíhají šlachy extensorů - natahovačů, a to jak natahovačů zápěstí, tak natahovačů prstů. Zapojením těchto svalů dojde k natažení zápěstí a ruky. II. – V. prst mají jeden společný natahovač, jehož šlachy se v dlani „rozbíhají“ ke každému výše zmíněnému prstu. Ukazovák a malík mají kromě společného natahovače ještě svůj vlastní (sval natahující ukazovák a sval natahující malík). Šlachy jsou ve svém průběhu překryty tzv. aponeurózou – tenkou vazivovou blankou. Při řezných poraněních ve výše zmíněných oblastech musíme vždy myslet i na možné poranění šlach či aponeurózy

Klinické vyšetření se sestává z kontroly aktivní hybnosti zápěstí a prstů. Nutné je i vyšetření natažení proti odporu.

Při podezření na ránu zasahující až do kosti je třeba zhotovit RTG snímek, který nám objasní rozsah poranění kosti. RTG snímek je určitě indikován při těžkých poraněních např. motorovou pilou.

Sutura (sešití, stehy) šlachy by měla být provedena nejdéle do 12 – 24 hodin od úrazu. Při poranění extensorů – natahovačů je možné ošetřené na úrazové ambulanci v lokální anestezii. Po sutuře šlachy je nutné prsty fixovat v sádře nebo ortéze, s rehabilitací je možné začít nejdříve po třech týdnech, ke zhojení šlachy je potřeba minimálně šest týdnů.

Při ošetření inveterovaných (zastaralých) šlachových poranění již často nelze sešít původní šlachu a je nutné rekonstruovat ji šlachovým štěpem.

Poranění šlach prstů ruky může zanechat trvalé následky v podobě omezení hybnosti, vzniku srůstů