Zlomenina klíční kosti

05. 09. 2017
Klíční kost je spolu s lopatkou součástí tzv. pletence horní končetiny, díky němuž je paže funkčně napojena k osové kostře (hrudníku a páteři). Na jedné straně je klíční kost spojena kloubkem s kostí hrudní, na opačné – zevní – straně je spojena s lopatkou, konkrétně s nadpažkem (nadpažek = acromion, výběžek lopatky, tzv. AC kloub).

Zlomeniny klíční kosti (latinsky clavicula, zkráceně klíček) patří k častým zlomeninám, zejména u mladších pacientů. Ke zlomeninám může dojít jak při přímém úderu do klíční kosti, tak i nepřímo  - při pádu na nataženou horní končetinu.

Zlomená klíční kost pacienta na pohmat bolí, tento pohmat může být doprovázený třaskáním (tzv. krepitacemi), je patrný otok a změněná kontura klíční kosti oproti zdravé straně.  Vzhledem k anatomickým poměrům je důležité vždy zkontrolovat prokrvení a citlivost ruky a prstů na postižené straně (pod klíční kostí probíhají nervy a cévy zásobující horní končetinu).

Diagnostika většinou nečiní veliké obtíže. Vypovídající je kromě mechanismu úrazu a klinického nálezu také RTG snímek, který nám pomůže určit další léčebný postup. Posuzuje se oblast zlomeniny (střední, zevní, vnitřní), počet úlomků a jejich vzájemný posun.

Léčba se odvíjí od typu zlomeniny. Pokud je klíční kost zlomena ve své střední části a úlomky jsou pouze s malým posunem a pacient nemá klinické projevy poškození nervově-cévního svazku (brnění prstů, zhoršenou citlivost, špatné prokrvení prstů) může se postupovat konzervativně. Postiženou končetinu je třeba zafixovat ortézou (ramenní či tzv. Delbetovými kruhy) na dobu 3-4 týdnů (u dětí méně).  Pokud jsou úlomky vůči sobě posunuté, v případě otevřené zlomeniny či při podezření na poranění nervově-cévního svazku, je na místě operační řešení (zavedení dlahy, elastických prutů či drátů). Po operaci je nutné postiženou končetinu šetřit – nosit v šátkovém závěsu, je dobré procvičovat hybnost v rameni, ale nezvedat těžká břemena (celkově 6 týdnů od operace). Zlomenina je plně zhojena za 3 měsíce. Po tuto dobu by měl pacient dbát zvýšené opatrnosti a rameno zbytečně nepřetěžovat.

Zvláštní pozornost si zasluhují zlomeniny laterální (zevní) části klíční kosti. Při nich velice často dochází k poranění kloubu mezi nadpažkem a klíční kostí (tzv. acromioclaviculární kloub, zkráceně AC). Při nekomplikované zlomenině této oblasti postačí končetinu odlehčit v šátkovém závěsu, popř. ramenní ortéze po dobu 4-6 týdnů. V případě výrazného posunu úlomků je opět na místě operační řešení.

Je důležité si uvědomit, že klíční kost probíhá těsně pod kůží, proto její úrazy mohou zanechat následky v podobě viditelné deformace. Funkčně bývá rameno bez omezení, jedná se pouze o kosmetický defekt. Kovový materiál je možno operačně vyjmout po zahojení, ne dříve než 8 týdnů po jeho zavedení. Naše pracoviště se přiklání k vyjmutí po roce od prvotní operace.