Luxace AC skloubení

05. 09. 2017
AC kloub (AcromioClaviculární kloub) je spojení mezi nadpažkem (acromion, výběžek lopatky) a klíční kostí (clavicula). Kloub můžeme nahmatat při zevním okraji klíční kosti, na jeho pevnosti se podílí kloubní pouzdro a vazy. Klíční kost je spolu s lopatkou součástí tzv. pletence horní končetiny, díky němuž je paže funkčně napojena k osové kostře (hrudníku a páteři).

K luxaci (vymknutí, vykloubení) AC kloubu dochází nejčastěji pádem na nataženou horní končetinu nebo nárazem na rameno. Jedná se o častý úraz aktivních sportovců (cyklistika, hokej, bojové sporty).

Pacienta k lékaři přivede bolest postiženého ramene, bývá omezena jeho hybnost. Při vyšetření je bolestivý pohmat nad AC kloubem, podle závažnosti luxace může být přítomný i otok a posunlivost klíční kosti vůči nadpažku.

K diagnostice nám plně postačí RTG snímek, který napomůže v rozhodování o dalším léčebném postupu. Používá se tzv. Tossyho klasifikace, která dělí luxace AC skloubení do tří skupin. Luxace I. typu je na RTG snímku rozeznatelná pouze díky nepatrnému posunu klíční kosti vůči nadpažku, klinické příznaky u pacienta jsou nevýrazné (kloubní pouzdro je natrženo, ale vazy jsou neporušené a relativně pevně drží klíční kost ve správné pozici). U luxace II. typu je kloubní pouzdro roztržené, přerušený je i jeden vaz ze dvou (tzv. AC vaz), u luxace III. typu jsou kromě roztrženého kloubního pouzdra přerušeny i oba vazy (AC i CC vaz). Posun klíční kosti je u III. typu největší, je patrný i při pohledu na postižené rameno, při pohmatu klíční kosti dochází k tzv. příznaku klávesy – zevní konec klíční kosti má při stlačení pružný odpor.

Léčba I. a II. typu luxace je konzervativní a spočívá v odlehčování končetiny v závěsném šátku či v ramenní ortéze po dobu 2-3 týdnů, při bolesti se podávají běžná analgetika, rovněž pomáhá ledování postiženého ramene (snížení otoku i bolestivosti). Při luxaci III. typu je vhodné operační řešení, které zajistí správné postavení klíční kosti. Zavádějí se speciálně tvarované dlahy či dráty. Po operaci je nutné znehybnění končetiny na 2-3 týdny v ortéze a 6 týdnů od operace končetinu příliš nezatěžovat.

Je důležité si uvědomit, že klíční kost probíhá těsně pod kůží, proto její úrazy mohou zanechat následky v podobě viditelné deformace. Funkčně bývá rameno bez omezení, jedná se pouze o kosmetický defekt. Kovový materiál je možno operačně vyjmout po zahojení, ne dříve než 8 týdnů po jeho zavedení.