Předoperační příprava před TEP kolena nebo kyčle

01. 03. 2018
Správná předoperační příprava je základním požadavkem ortopedů před implantací kloubních náhrad. V ambulantní zprávě s pozvánkou k operaci jsou napsané i požadavky na předoperační vyšetření, které Vám zajistí Váš praktický lékař. Předoperační vyšetření musí zahrnovat tištěnou formou sepsanou anamnézu včetně aktuální medikace, EKG, RTG plic, laboratorní vyšetření: krevní obraz a diferenciální rozpočet, mineralogram, CRP, glykemie, urea, kreatinin, minerály, jaterní testy, moč + sediment, testy srážlivosti (INR, APTT, Quick). Kloubní náhrady jsou stejně jako jiný cizorodý materiál náchylné k infekci. Je proto nutné před plánovanou operací eliminovat jakýkoliv infekt v těle. Je tedy potřeba provést kultivační vyšetření moči, výtěr z nosu a krku. Některá pracoviště vyžadují i stomatologické vyšetření k ošetření fokálních infektů zubů. Na oddělení ortopedie Pardubické krajské nemonice na stomatologickém vyšetření netrváme, přesto doporučujeme stomatologické ošetření v případě infektů zubů.

Předoperační vyšetření nesmí být starší 14 dní. Při pozitivních kultivacích moči (nález bakteriurie vyšší než 105 kolonií/ml moči) a stěru z krku a nosu je nutné přeléčení infektu antibiotiky dle citlivosti (také zajistí Váš praktický lékař).

Pokud je pacient léčen pro závažnou chorobu (např. asthma bronchiale, neurologická onemocnění, autoimunní onemocnění apod.), je vhodné mít vyšetření i daného specialisty a doporučení perioperační medikace.

Na tomto místě je dobré upozornit na nutnost úpravy antikoagulační a antiagregační terapie před operací. K operaci je připuštěn pacient s INR nižším než 1,6.

Warfarin: Pacienti užívající Warfarin musí být převedeni na LMWH (nízkomolekulární heparin – např. Clexane, Zibor) za kontroly poklesu honoty INR. Standardně 3. pooperační den (při dobrém hojení rány) je pacient převáděn zpět na Warfarin.

Clopidogrel/Trombex: Pacienti užívající Clopidogrel či Trombex jej vysadí 7 dní před výkonem.

Kys. Acetylsalicylová/Stacyl/Godasal/Anopyrin: Pacienti užívající deriváty kyseliny acetylsalicylové tyto léky vysadí 7 dní před výkonem.

Xaban/Eliquis: Pacienti užívající Eliquis jej vysadí 2 dny před výkonem.

Dabigatran/Pradaxa: Pacienti užívající Pradaxu ji vysadí 1 den před výkonem.

K příjmu k hospitalizaci se dostavíte den před plánovanou operací do 10. hodiny na kartotéku ortopedické ambulance. Budete odesláni na oddělení, kde Vás přijme lékař a sestra. V den příjmu Vás bude čekat anesteziologické předoperační vyšetření, následující den je plánovaná operace. S sebou si vezměte RTG či jinou obrazovou dokumentaci na CD (pokud nebyla zhotovena u nás), zprávu od praktického lékaře s interním předoperačním vyšetřením, francouzské hole (pokud máte) a antiembolické punčochy k prevenci trombembolie (lze zakoupit ve zdravotnických potřebách). Dále si přineste své léky v originálním balení (ne v dávkovači, ne v odstřižených blistrech bez možnosti přečtení názvu léku), přezůvky, pyžamo, župan, hygienické potřeby, ručník. Doporučujeme vzít si s sebou knížku či časopis. Na oddělení je k dispozici trezor, avšak v rámci předcházení nepříjemným situacím v případě odcizení cenností Vás prosíme, abyste s sebou do nemocnice nenosili zbytečně vysoký finanční obnos, šperky a drahou elektroniku.

Většina pacientů po operaci kloubních náhrad potřebuje rehabilitaci, nejlépe při hospitalizaci. Je možné ji absolvovat na oddělení rehabilitace, v lázních či rehabilitačních ústavech. Rehabilitace může probíhat i ambulantně v místě Vašeho bydliště. Svou představu o následné rehabilitaci proberete při příjmu s lékařem, léčebný plán bude upřesněn dle pooperačního průběhu a kondice pacienta.

Pokud se nebudete moci dostavit k přijetí a operaci, informujte nás na tel:. 466012410