Bolesti zad

09. 06. 2020
Bolesti páteře jsou jednou z nejčastějších diagnóz, se kterou přicházejí pacienti do ortopedických, neurologických, neurochirurugických či rehabilitačních ambulancí. Diagnóza bolestí zad je také na předních příčkách v příčině pracovní nschopnosti. S bolestmi zad má zkušenost až 80% populace. Páteř se skládá z obratlů, meziobratlových plotének, vazů, okolních paravertebrálních svalů a šlach. Uvnitř páteřního kanálu se nachází mícha, která končí v úrovni 1.-2. bederního obratle a dále pokračuje jako svazek míšních nervů (cauda equinae).

Bolesti zad se mohou týkat kterékoliv struktury.  Nečastěji je vertebrogenní bolest způsobena přepětím paravertebrálních svalů a vazů při pohybu, přetížení – ať už dlouhodobém nebo akutním (zvedání těžkých břemen apod.) Páteř není v tomto případě postižena žádnou strukturální změnou, bolestivé svaly mají zvýšený tonus, vzniká jejich spasmus a začarovaný kruh – spasmus - bolest – spasmus.  Příčinou funkčních bolestí zad je vadné držení těla, nevhodný stereotyp práce, držení těla  ve vynucených polohách, svalová ochablost a dysbalance při inaktivitě.

Diagnostika

V diagnostice bolestí páteře je nutné vyloučit jiné, závažnější příčiny, než pouhé funkční bolesti. Především zánětlivá onemocnění (spondylitida, spondylodiscitida), tumory páteře či metastázy v obratlech, zlomeniny obratlů – ať už v důsledku úrazu nebo osteoporosy, vrozené deformity páteře, strukturální změny páteře, které mohou být způsobeny poruchou meziobratlové ploténky. S věkem ploténka ztrácí svou pružnost, mění tvar a může prominovat do páteřního kanálu (protruze disku) a utlačovat míchu,  kořeny nervů. Dojde-li k prasknutí ploténky a výhřezu jejího obsahu, jedná se o herniaci disku. Ta potom stejně jako protruze může utlačovat nervové struktury.  Charakter bolestí, jejich lokalizace  a případné vystřelování do dolních končetin závisí na etáži, ve které dochází k poškození ploténky, a na rozsahu herniace. Mívá charakter prudké bolesti zad s vystřelování do určité oblasti dolní končetiny (končetin) dle postižené etáže (špička nohy, palec, zevní strana stehna, apod..) označované jako kořenové (radikulární) dráždění. V závažnějších případech dochází i k oslabení svalů nebo obrně.

Stejně jako nosné klouby mohou být i drobná skloubení jednotlivých obratlů postižena artrózou. Degenerativní změny jsou spojeny s tvorbou osteofytů, ztrátou chrupavky, zúžení foramin – tedy otvorů, jimiž nervy opouštějí páteř. 

Primárně úzký páteřní kanál se může podílet na bolesti zad útlakem míšních nervů (cauda equinae). 

Strukturální změny obratlů mohou nastat i v důsledku osteoporózy. Obratlová těla podléhají kompresím, dostávají klínovitý tvar, deformity obratlů jsou potom rovněž zdrojem bolestí zad.

Nejčastější příčinou bolestí zad však zůstává životní styl, nesprávná zátěž páteře, svalová dysbalance, bolesti páteře jsou civilizační chorobou. Obezita, vyšší věk a ženské pohlaví jsou hlavními rizikovými faktory vertebrogenních bolestí. Ty mají často souvislost i s povoláním (monotónním zatěžováním páteře, sedavé zaměstnání), sportovní aktivitou, bolesti zad provázejí pacienty s depresivním syndromem či jinými psychiatrickými diagnózami, jistý je tedy i podíl psychosomatický. 

Léčba 

Léčba bolestí zad někdy není jednoduchá. Mnoha pacientům se bolesti i přes péči ortopedů, neurologů, fyzioterapeutů vracejí. V první řadě je třeba vyloučit výše popsané závažnější příčiny bolestí zad. Ty vyžadují při konkrétním nálezu speciální léčbu, v některých případech i operační.  Kromě klinického  a rentgenového vyšetření může být indikována i podrobnější zobazovací metoda (CT, MRI). 

Konzervativní léčba spočívá v užívání analgetik a nesteroidních antirevmatik, myorelaxancií.  Ty lze užívat jak perorálně, tak ve formě injekcí a infuzí aplikovaných v sérii při hospitalizaci nebo ambulantně, relativně úspěšnou metodou je obstřik s mezokainem a depotním kortikoidem.  
Důležitou složkou léčby je i klid, teplo, vyřazení přetížení páteře, vyvarování se nesprávných stereotypů.  Fyzikální terapie zahrnuje širokou škálu procedur (ultrazvuk, elektrická stimulace paravertebrálních svalů, relaxační a masážní techniky). Po odeznění akutní fáze bolesti je vhodné posilování zádových a břišních svalů, protahování zádových svalů, ale i všech svalových skupin  horních i dolních končetin, zlepšit držení těla a vyvarovat se tak přetížení posturálních svalů. Léčba bolestí zad tedy musí být komplexní, ortopedická, rehabilitační a neurologická, vyžaduje také spolupráci pacienta, kdy stejně důležitá jako léčba je prevence bolestí zad, kde podstatnou roli cvičení a fyzická aktivita: posilování zádového a břišního svalstva, protahování zádového svalstva, svalů končetin, vhodná postel a matrace, ergonomické a pohodlné židle, vyloučit nevhodnou a jednostrannou zátěž páteře apod.