Poranění šlach flexorů

05. 09. 2017
Na dlaňové straně předloktí, zápěstí, ruky a prstů probíhají šlachy flexorů - ohybačů, a to jak ohybačů zápěstí, tak ohybačů prstů (hluboká a povrchová skupina). Při zapojení těchto svalů dojde k ohnutí zápěstí či prstů. Při řezných poraněních ve výše zmíněných oblastech musíme vždy myslet na možné poranění šlach. I při relativně malé kožní rance může být šlacha přerušena (např. při pořezání úzkým skleněným střepem).

Klinické vyšetření se sestává z kontroly aktivní hybnosti zápěstí a prstů (podle místa poranění). Nutné je i vyšetření ohybu proti odporu. Při řezných ranách dlaňové strany II. – V. prstu je třeba cíleně vyšetřit hybnost posledního článku. Poslední článek těchto prstů je ohýbán pouze hlubokým ohybačem, když je hluboký ohybač přerušený, pacient není schopen poslední článek ohnout.

Při podezření na ránu zasahující až do kosti se vyšetření doplní o RTG snímek, který nám objasní rozsah poranění kosti a případnou potřebu jejího ošetření. RTG snímek je indikován při těžkých poraněních např. motorovou pilou, kdy jsou výrazně zhmožděny měkké tkáně, porušeno nervově-cévní zásobení a kdy jsou prsty amputovány nebo téměř amputovány.

Při poranění šlachy flexorů - ohybačů – preferujeme ošetření na operačním sále, nejlépe v celkové anestezii. Je to z důvodu časté retrakce cípů šlachy. Mechanismus retrakce (zkrácení, smrštění) si můžeme představit na příkladu tětivy luku – při přeříznutí tětivy se její dva konce od sebe vzdálí. Podobně, ale jistě v menší míře, se od sebe postupně vzdalují i oba konce poraněné šlachy ohybače. Sutura (sešití, stehy) šlachy by měla být provedena nejdéle do 12 – 24 hodin od úrazu. Čím déle se otálí, tím větší zkrácení poraněných konců hrozí. Sešití přerušeného ohybače na prstu lze provést i v lokální anestezii. Výhodou je tak možnost aktivní spolupráce pacienta (vyzkoušení pevnosti stehu aktivním ohnutím prstu).

Po sešití šlachy je nutné zamezit pohybu této šlachy. Postižená oblast se zafixuje sádrovou dlahou. Na našem pracovišti se preferují sádry s celkovou dobou fixace 6 týdnů. Po 3 týdnech lze sádrovou dlahu vyměnit za ortézu, případně hliníkovou dlažku (při poranění šlachy v oblasti prstu) a začít s časnou rehabilitacví. Po 6 týdnech pacient začne plně rehabilitovat a rozcvičovat hybnost ruky, avšak bez zátěže. Steh šlachy je plně zahojen za 3 měsíce.

Poranění šlach prstů ruky může zanechat trvalé následky v podobě omezení hybnosti, vzniku srůstů.