Peritendinitida flexorů prstů (skákavý prst)

01. 03. 2018
Šlachy flexorů prstů jsou obaleny vazivovým pouzdrem – peritenoniem a probíhají pod vazivovými poutky. Ztluštění šlach nebo jejich pouzdra vede k omezení pohybu a při flexi prstů klade šlaše při průchodu poutkem odpor. Pohyb prstů tak provází lupavý fenomen, přeskočení. Od toho název – lupavý, nebo též skákavý prst.

Ke ztluštění šlachy může docházet otokem v důsledku  přetížení nebo mikrotraumatu (částečné ruptury) nebo jsou šlachy změněny při systémovém onemocnění pojivové tkáně – revmatoidní artritidě.

Skákavý prst se může zpočátku objevovat pouze po ránu a po rozcvičení mohou obtíže zmizet. Později je skákavý fenomén při každém pohybu, někdy není možnost prst ohnout nebo po přeskočení aktivně narovnat. Pacienti přicházejí do ambulance s prstem zablokovaným ve flexi nebo si jej druhou rukou reponují.  Přeskakování prstu provází bolest, zduření šlachy může být hmatné jako uzel nejčastěji lokalizovaný na dlani při bazi prstu. Postiženy mohou být všechny prsty, nejčastěji však palec, prostředníček a prsteníček.

Léčba je nejprve konzervativní. Stav někdy může odeznít sám nebo po užívání nesteroidních antirevmatik, je-li ruka v klidu, bez zátěže. Aplikace kortikoidu s mezokainem do šlachové pochvy vede také k regresi otoku, efekt obstřiku však může být dočasný.  Při neúspěchu konzervativní terapie je nutná operace. Ta se provádí v lokální anestézii a spočívá v uvolnění šlachy ze stísněného prostoru poutka a šlachové pochvy. Již peroperačně je obnoven volný pohyb. Po operaci je nutná časná rehabilitace – procvičování hybnosti prstu. Cvičení flexe a extenze by se mělo provádět několikrát denně a zabránit tak vzniku pooperačních adhezí – srůstů.