Dupuytrenova kontraktura

01. 01. 1970
Dupuytrenova kontraktura (DK), nebo také fibromatosa palmární fascie, je onemocnění, kdy se tvoří vazivové uzly a ztluštění při dlaňové aponeurose (rozšířený úpon šlachy svalu musculus palmaris longus). S přibývajícími vazivovými uzly a pruhy dochází ke vzniku tzv. flexní kontraktury prstů – prsty jsou trvale ohnuté, postupem času se nález zhoršuje a postižené prsty mohou být ohnuty skoro až v pěst. Nejedná se však o zkrácení šlach.

Příčina tohoto onemocnění není jasná. Může se jednat o druh kolagenózy (autoimunitní onemocnění s poruchou tvorby vaziva), k DK může přispět mikrotraumatizace tkání dlaně (např. vlivem vibrací – práce se zbíječkou, pneumatickým kladivem), častěji jsou postiženi muži, pacienti s porušenou funkcí jater, alkoholici nebo diabetici. DK se rozděluje podle lokalizace maxima tvorby uzlů na typ dlaňový, prstový a dlaňoprstový, který je nejčastější.

Pacienti pomoc vyhledávají v různém stadiu nemoci – od hmatných uzlíků v podkoží až po kontraktury, kdy je ruka téměř sevřena v pěst, postižené prsty nelze natáhnout, pacient např. nemůže nosit rukavice, má omezení v běžných denních úkonech včetně osobní hygieny.

Účinná léčba je pouze operační. Ta spočívá ve vyříznutí postižené části aponeurosy v místním znecitlivění. Pro dobrý výsledek je důležité, aby DK byla tzv. vyzrálá. Operuje se ve chvíli, kdy je pozitivní dlaňový test – pacient již není schopen přiložit dlaň celou plochou na podložku.  Po operaci je s výhodou začít brzy procvičovat hybnost prstů (i za cenu delšího hojení operační rány), při výrazných kontrakturách se někdy natažené prsty krátkodobě fixují na sádrové dlaze, aby se dosáhlo co nejlepšího výsledku. Stehy v dlani se odstraňují cca 14. den po operaci, po tu dobu je nutné ránu krýt, nemáčet, udržovat v čistotě.

Recidiva (opětovný návrat onemocnění) bývá častá a jelikož neznáme jasnou příčinu onemocnění, je obtížné jí zabránit. U každého pacienta se riziko recidivy liší, s výhodou je procvičovat hybnost prstů a vyhnout se přetěžování např. při práci s vibračními nástroji.