Femoroacetabulární impingement

01. 03. 2018
Femoroacetabulární impingement je stav, při kterém je z různých příčin změněn tvar buď jamky kyčelního kloubu (pincer typ) nebo krčku stehenní kosti (cam typ). Existuje i kombinovaný typ. Dochází ke kontaktu krčku s okrajem kloubní jamky, což vyvolává bolesti a někdy i strukturální změny. Kostní prominence na krčku může způsobit poškození chrupavky kloubní jamky. Femoroacetabulární impingement může být také příčinou léze labra zmíněné výše. Cam typ je častější u mladých lidí, zejména sportovců, pincer typ je častější u žen středního věku.

Do oblasti kyčle se mohou šířit bolesti i z jiných oblastí těla, nejčastěji  od bederní páteře, ze skloubení mezi pánví a křížovou kostí, popř. z nitrobřišních orgánů. Každého pacienta je tedy nutné pečlivě vyšetřit a odlišit nitrokloubní příčinu bolestí (tedy s možností artroskopického řešení) od příčin v oblasti mimo kyčelní kloub. Nedílnou součástí vyšetřovacího procesu jsou zobrazovací vyšetření. Základem je rentgenový předozadní snímek pánve a kyčelního kloubu a axiální snímek. Další možnosti je CT vyšetření či vyšetření magnetickou rezonancí, případně i s aplikací kontrastní látky do kloubu. Často se v rámci diagnostiky i léčby provádí obstřik kyčle, případný příznivý efekt pomůže odlišit příčinu obtíží v kloubu od jiných příčin.

Potvrdí-li se diagnóza femoroacetabulárního impingementu, je indikována artroskopie. Při ní lze  frézkou odbrousit kostní prominenci na krčku, obnovit normální tvar přechodu krčku v hlavici, ošetřit poraněné labrum a chrupavku kloubní jamky, případně jiné poraněné nitrokloubní struktury.

https://www.high-endrolex.com/5