Dna

01. 01. 1970

Na vzniku nemoci může mít podíl i dědičná dispozice. Až třetina pacientů s dnou má pozitivní rodinnou anamnézu. Záchvat vyvolá nejčastěji potrava s vysokým obsahem purinů (červené maso, játra, jiné vnitřnosti, luštěniny, špenát, květák, kakao).  Mezi další rizikové faktory patří obezita, nedostatek tekutin, alkoholismus. 

Vysoká hladina kyseliny močové nemusí být pravidlem. Někteří pacienti mohou mít dnu, resp. dnavý záchvat i bez zvýšení kyseliny v séru, jiné mohou mít hladinu kyseliny močové výrazné zvýšenou bez sebemenších příznaků dny. 

Léčba spočívá v dietních opatřeních. Z medikamentózní léčby se podávají léky na snížení k. močové (Milurit, Alopurinol), dál analgetika a nesteroidní  antirevmatika.  Nemoc však nebývá kauzálně vyléčena, vyžaduje dlouhodobou medikaci. Dnavý záchvat někdy připomíná infekt. Douhodobá stimulace kloubu dnavými tofy vede ke vznik artrózy.