Coxa vara dospívajících

09. 06. 2020
Coxa vara dospívajících (coxa vara adolescentium) je závažné onemocnění kyčelního kloubu u dětí v pubertálním věku. Růstová ploténka v kyčli (horní části stehenní kosti) ztrácí svou pevnost a dochází k epifzeolýze – zlomenině v růstové ploténce a posunu epifýzy hlavice. Nemoc může vést k těžkému postižení kyčelního kloubu: časnému rozvoji artrózy, nekróze hlavice nebo odloučení chrupavky. U chlapců, kteří jsou postiženi asi 3-4x častěji, přichází tato choroba mezi 10.-17. věkem, u dívek přibližně u dva roky dříve, což souvisí s časnějším nástupem puberty u děvčat. Skluz hlavice, jak se také nemoc nazývá, může být jednostranné nebo oboustranné. V případě jednostranného postižení se pak vyvine druhostranná epifyzeolýza do 18 měsíců až u 40% dospívajících. Postiženy bývají nejčastěji obézní děti nebo chlapci s rychlým nástupem puberty a výraznou růstovou akcelerací. Nemoc se vyskytuje i u dětí s hormonální poruchou, především hypothyreozou a hypogonadismem.

Skluz epifýzy může vznikat akutně, kdy se náhle dostaví bolest v kyčli, často po minimálním úrazu (skok ze schodu, pád na kole apod..). Daleko častější je tzv. primárně chronický skluz, kdy k dislokaci  epifýzy dochází postupně v průběhu několika měsíců za občasného pobolívání v kyčli. 

Děti si stěžují na bolesti v kyčli nebo vnitřní strany stehna, někdy lokalizují bolest i do kolena. Bolest bývá tupá, nepřesně lokalizovaná a je zřejmá její souvislost s fyzickou zátěží a sportem.  Může trvat řadu týdnů až měsíců a přechodně vymizet. Děti mohou nenápadně kulhat, končetina se zkracuje a omezuje se pohyb v kyčli. Diagnózu lze přesně stanovit až na základě rentgenového vyšetření. Snímky je zapotřebí zhotovit ve dvou projekcích, na pouhém předozadním snímku nemusí být skluz patrný. Dislokaci epifýzy dozadu odhalí až speciální Lauensteinova projekce. Chronicky probíhající epifyzeolýzu s malým posunem je někdy těžké rozeznat. Vždy je proto zapotřebí porovnat na RTG oba kyčelní klouby. 

Léčba 
 
Léčba je téměř vždy operační. V případě malé dislokace se provádí epifyzeodéza – stabilizace epifýzy jedním až třemi šrouby. U akutního sklzu je možné epifýzu reponovat do správného postavení, u chronicky probíhajícího skluzu je repozice již nemožná. V případě větší dislokace (nad 30°) je zapotřebí doplnit tento výkon i osteotomií femuru k zlepšení biomechaniky kyčelního kloubu.  Po operaci je nutné odlehčení o francouzských holích.

Coxa vara adolescentium představuje velké riziko vzniku komplikací, ať už v podobě avaskulární nekrózy hlavice nebo chondrolýzy – destrukce chrupavky kyčelního kloubu. Oba stavy vedou k časnému rozvoji těžké artrózy.