Pozitivní vliv aktivní rehabilitace pacienta v domácím prostředí

01. 04. 2018
V dubnovém (2017) čísle amerického časopisu ortopedicko-traumatologické společnosti (The Journal of Bone and Joint Surgery ) vyšly výsledky americké studie zaměřené na rehabilitaci po první implantaci TEP (totální endoprotézy) kyčle. Je známo, že v USA pacienti zkouší chůzi již v den operace a propouštěni domů jsou 1. až 3. pooperační den. Jednak je to dáno nižším věkem operovaných pacientů, ale také skutečností, že američtí pacienti si část zdravotní péče hradí sami. Rozhodnutí nechat si operovat kloub je z velké míry posuzováno podle finanční situace a ne každý si může dovolit implantaci TEP a s ní spojenou nutnost hospitalizace v nemocnici. I pooperační rehabilitace je otázkou spojenou s finančními možnostmi pacientů - návštěvy fyzioterapeuta si hradí z vlastních prostředků.

Průměrný věk pacientů ve studii byl 61,7 let, průměrná doba hospitalizace po TEP byla 1,14 dne, anesteziologické riziko 2,4 (rozmezí 1 – 3, jednalo se tedy o pacienty s přidruženými chorobami ohrožujícími operační výkon). Pacienti zařazení do studie byli rozdělení na dvě skupiny. První skupina rehabilitovala doma 3x týdně po dobu 10 týdnů. V nemocnici proběhlo jejich zaučení a byly jim předány podrobné manuály s popisem, jak přesně má pacient doma cvičit. Druhá skupina pacientů cvičila 2 týdny doma s fyzioterapeutem, poté docházeli 8 týdnů na ambulantní rehabilitaci (2-3x týdně).

Výsledky studie byly hodnoceny na základě pravidelných kontrol stran rozsahu pohybu, bolestivosti, tuhosti a funkce kloubu, ale také stran kvality tělesného a duševního zdraví pacientů. Nebyl zjištěn klinicky významný rozdíl mezi oběma skupinami. Na základě této studie bylo některými pracovišti v USA přistoupeno k omezení odesílání pacientů po TEP k ambulantní pooperační rehabilitaci. Pacienti stejně kvalitně dokázali rozcvičit operovaný kloub i doma pravidelným cvičením. Motivace pacienta k opětovnému návratu do aktivního života a aktivní účast na léčbě a rehabilitaci je velmi důležitým faktorem pro dobrý funkční výsledek po operaci.  Oproti americkému modelu má v České republice drtivá většina pacientů po kloubních náhradách díky štědrosti veřejného pojištění rehabilitaci v rámci hospitalizace nebo lázeňské léčby.

 Zdroj: The Journal of Bone and Joint Surgery, Current Issue vol. 99/8, April 2017